Welk nummer zou er op je begrafenis gespeeld moeten worden?